ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU VOR

konaného 7.4. 2013, Lošetická

Přítomni

Ing. Milan Bouzek

Ing. Jakub Šalom

Ing. Martin Bouzek

Milan Kubec

Jana Šalomová

Výbor Vor schválil následující:

* brigáda se uskuteční v sobotu 27.4. 2013

o soupis požadovaných prací – připraví Milan Kubec (pošle pozvánku)

o výroba mříží do oken – možnosti prověří Martin Bouzek

o vytápění objektu – možnosti změny prověří Milan Bouzek

* kronika VOR

o založení nové kroniky případně pokračování a doplnění stávající

příprava Jana Šalomová

* akce duben, květen, červen

o duben promítání Indie 17. 4. 2013 příprava a koordinace Martin |Bouzek

o květen voda ISEL – předběžný termín 3. – 5. 5. 2013

příprava a koordinace Jakub Šalom

dětský den – 25.5.2013 příprava a koordinace Jana Šalomová

o červen voda Lužnice – předběžný termín 21. – 23.6. 2013

příprava a koordinace Milan Bouzek

o červen neckyáda – 15.6. 2013

příprava a koordinace Jana Šalomová

o červen, červenec voda Ukrajina – termín se upřesní

příprava a koordinace Milan Bouzek

Zapsal: Jakub Šalom