Moderní vodácký oddíl s bohatou historii

Počátky vodáckého sportu v obci Radotín se datují kolem roku 1938, kdy se skutečným vodáckým sportem začali nadšenci v rámci organizace Junák. VOR byl založen v roce 1949, kdy parta vodáků scházejících se v říčních lázních založila vodácký oddíl.

Historie VOR

Počátky vodáckého sportu v obci Radotín se datují kolem roku 1938, kdy se skutečným vodáckým sportem začali nadšenci v rámci organizace Junák.

VOR byl založen v roce 1949, kdy parta vodáků scházejících se v říčních lázních založila vodácký oddíl. Později vodáci přenesli velkou dřevěnou budovu umístěnou asi 200m po proudu řeky Berounky na pronajatý pozemek v říčních lázních. Ta sloužila jako první loděnice k schůzkám vodáků.

Od té doby funguje VOR, nejdříve v rámci Sokola Radotín a od 13.9.1991 působí jako samostatný celek pod názvem Vodácký oddíl Radotín.

V roce 1973 byly zahájeny práce na výstavbu nové loděnice. Budovu loděnice po mnoha dobrovolně odpracovaných hodinách vybudovali členové oddílu. V roce 1978 byla stavba dokončena. Vlastní výstavba nové loděnice trvala plných 10 let.

Činnost oddílu můžeme rozdělit do několika etap.

  • První etapou je období od založení oddílu do r.1957. V prvních letech se provozoval rekreační sport - hlavně odbíjená dvojic a stolní tenis. Po získání potřebných pravidel, byla velmi oblíbená vodní turistika.
  • Druhá etapa spadá do období 1957-1973, kdy se oddíl pod novým vedením věnuje intenzivně závodní činnosti, a to rychlostní kanoistice a vodnímu slalomu, ve kterých dosahují naši závodníci skvělých výsledků a řadí se mezi nejlepší oddíly ve Středočeském kraji.
  • Třetí etapu představují léta 1973-1983, tj. období svépomocné výstavby nové loděnice. V důsledku pracovního vytížení dochází k útlumu veškeré závodní činnosti a v oddíle se provozují opět pouze rekreační sporty.
  • Zatím poslední etapou je období po r.1983, kdy postupně dochází k obnovení závodní činnosti - rychlostní kanoistiky. Vodní turistika a ostatní rekreační sporty zůstávají stálou činností všech členů.
  • V posledních letech po otevření hranic, jsou velmi oblíbeny společné zájezdy po evropských řekách. Byly uskutečněny zájezdy do Slovinska, Rakouska, Chorvatska a na Ukrajinu. Rozvíjí se další mladý sport - jízda na divoké vodě - rodeo . Je oblíben hlavně u mladší generace.

Král Václav II, který tedy toužil splnit slib, odložil všechny záležitosti svého království a s upřímnou myslí sestoupil na loď...
Prohlédnuvše polohu místa a jeho výhod vrátil se na looď a plavíce se po řece zvaná Mže, dostali se až do Radotína.

Zbraslavská kronika 1291